Hoppa till huvudinnehåll
28 apr 2023
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Kort Företagsränta den bästa korträntefonden i Norden

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
28.4.2023 kl. 11.45 EET

Ålandsbanken Kort Företagsränta den bästa korträntefonden i Norden

Ålandsbanken Kort Företagsränta har vunnit det prestigefyllda Refinitiv Lipper Fund Awards-priset för den bästa korträntefonden i Norden under den senaste treårsperioden.

De senaste tre åren har varit en ovanligt turbulent och volatil tid på marknaden. Sedan början av 2020 har vi upplevt utbrottet av en pandemi och de efterföljande nedstängningarna, inflationens återkomst, kriget i Europa, energikrisen, snabba och aggressiva räntehöjningar från centralbankerna och som ett resultat av det – slutet på en lång era av låga och till och med negativa räntor. Fonden, som har överlevt denna turbulens torrskodd och till och med som den bästa i sin klass, har utan tvekan förtjänat sitt erkännande.

Fonden Ålandsbanken Kort Företagsränta startades 31 december 2004, vilket innebär att fonden redan har nästan 20 års historik och bevis på avkastning. Fondernas genomsnittliga livslängd är drygt åtta år, vilket beror exempelvis på stängningar och fusioner. Något måste ha gjorts rätt i fondens investeringsverksamhet, som snart går in i sitt tredje decennium och fortfarande har gett en genomsnittlig årlig avkastning på 1,56 % för sina andelsägare under hela sin verksamhetsperiod.

Ålandsbanken Kort Företagsränta är en räntefond som endast investerar i räntebärande värdepapper med kort löptid denominerade i euro. De huvudsakliga investeringsmålen är företagslån och statsobligationer med tyngdpunkt på emissioner med rörlig ränta för att minimera ränterisken, samt penningmarknadsinstrument. Fonden är lämplig för investerare som letar efter mer lönsamma alternativ för sina pengar än depositioner och sparkonton under en period av cirka 1–2 år.

Ekonomie magister Pontus Soramäki, senior portföljförvaltare på Ålandsbanken, har förvaltat fonden sedan lanseringen. Fondens hela resultathistorik är därmed det långsiktiga resultatet och arbetet av samma investeringsstrategi och portföljförvaltare.

Refinitiv Lipper grundades 1973 och är numera den ledande oberoende producenten av fondanalyser och -jämförelser för den globala investeringsgemenskapen. Investerare använder Refinitiv Lippers data och observationer för jämförelse av fondernas avkastning och utveckling, riskhantering, kontroll av fondernas due diligence, fastställande av produktstrategi och för att få hjälp med att hitta ett lämpligt investeringsalternativ.

Ytterligare information

Jyri Suonpää, räntechef, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 204 293 714

Pontus Soramäki, portföljförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn +358 204 293 711

  • Ålandsbanken Kort Företagsränta den bästa korträntefonden i Norden
    Pressmeddelanden
    28.04.2023
    Ladda ned pdf