Hoppa till huvudinnehåll
03 feb 2022
Pressmeddelanden

Ålandsbanken och Helen köper vindkraftsparken Kalistanneva

Vindkraftsfond skog

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
3.2.2022

Ålandsbanken och Helen köper vindkraftsparken Kalistanneva

Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond och Helen Ab har köpt vindkraftsparken Kalistanneva i södra Österbotten av franska Valorem.

Vindkraftparkens totala kapacitet blir 165 MW och den kommer att generera en elmängd som motsvarar elförbrukningen för 60 000 hushåll per år. Vindkraftsparken kommer att bestå av 30 vindkraftverk.

”Ålandsbanken Vindkraft är Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft och Kalistanneva är fondens andra investeringsmål. Att investera i en storskalig vindkraftspark tillsammans med Helen skapar en utmärkt möjlighet för våra investerare att dra nytta av tillväxten på den finska vindkraftsmarknaden, säger Juha Känkänen, investeringsdirektör för Ålandsbankens Fondbolag.

”Förvärvet av Kalistanneva vindkraftspark tillsammans med vår samarbetspartner Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond är ett viktigt steg för Helen på vår resa mot klimatneutralitet och en fortsättning på strategin för att främja vindkraftsproduktion”, berättar Antti Sallila, Helens direktör för strategi, fusioner och förvärv. Kalistanneva vindkraftspark har alla tillstånd som krävs för byggstart. Parken är en del av det större Viiatti-projektet, och ägandet och förvaltningen av projektets andra vindkraftspark, Matkussaari, kommer att behållas av Valorem.

”Valorem har byggklara projekt i Finland redan för 385 MW och projekt för mer än 500 MW under diskussion. Vi har utvecklat vindkraftsprojekt i Finland sedan 2014 och vi ser betydande möjligheter för tillväxt och geografisk diversifiering. Med ett starkt och växande team baserat i Helsingfors avser vi att ytterligare stärka vår position i Finland”, säger Nicolas Berard, Valorems chef för internationell utveckling.

Mer information:

Juha Känkänen, investeringsdirektör, Ålandsbankens Fondbolag Ab, tfn 040 348 5340, juha.kankanen@alandsbanken.fi

Vilma Wiitakorpi Björkman, Kommunikationschef, Helen Ab, tfn. 050 308 0879, vilma.wiitakorpi-bjorkman@helen.fi

Camille Girard, Communication Manager VALOREM, puh. +33 (0)646307185, camille.girard@valorem-energie.com

Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder. Fondutbudet är anpassat för Ålandsbankens kunders placeringsbehov. Fondbolaget grundades år 1998 och är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Förutom att bedriva fondverksamhet med vanliga placeringsfonder (UCITS) är fondbolaget också auktoriserat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). www.alandsbanken.fi

Helen Ab

Helen Ab erbjuder en enklare och bekvämare vardag för över 600 000 kunder i Finland.

Förutom värme, kyla och el erbjuder vi lösningar för regional och förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik. Vi utvecklar ett ännu smartare klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Vårt mål är att vår energiproduktion ska vara 100 procent klimatneutral år 2030. Låt oss med förenade krafter förverkliga de möjligheter som den nya energieran öppnar. www.helen.fi

Valorem-koncernen

VALOREM-koncernen är en oberoende fransk aktör inom området grön energi. VALOREM hanterar hela livscykeln för förnybar energi från projektutveckling till produktion och underhåll, inklusive projektledning, konstruktion och revisioner. I Frankrike är VALOREM en pionjär inom vindenergi och har mer än 360 anställda internationellt, förutom i Frankrike även i Antillerna, Colombia, Finland och Grekland. Koncernen hanterar och kontrollerar produktion på mer än 550 MW och har en portfölj på mer än 5,5 GW inom projektutveckling.

VALOREM är certifierad, ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 45001 - hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. www.valorem-energie.com

  • Ålandsbanken och Helen köper vindkraftsparken Kalistanneva
    Pressmeddelanden
    03.02.2022
    Ladda ned pdf