Hoppa till huvudinnehåll
28 nov 2022
Pressmeddelanden

Ålandsbanken och Helen tecknar avtal med OX2 – Bygger ny vindkraftpark i östra Finland

Vindkraftsfond skog

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
28.11.2022

Ålandsbanken och Helen tecknar avtal med OX2 – Bygger ny vindkraftpark i östra Finland

Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond och företaget för förnybar energi OX2 har tecknat avtal om att bygga en vindkraftpark på 145 megawatt i Pieksämäki. Niinimäki vindkraftpark kommer att ha 22 vindkraftverk och när den är klar kommer den att vara den största vindkraftparken i östra Finland.

Den årliga energiproduktionen i vindkraftparken kommer att vara mer än 400 gigawattimmar. Det motsvarar den årliga elförbrukningen för drygt 80 000 hushåll (5 000 kWh per hushåll). Uppskattningsvis kommer cirka 20 procent av de totala projektinvesteringarna att förbli inom det ekonomiska området.

- Niinimäki är redan fondens femte placeringsobjekt under våra två första verksamhetsår. Tillsammans med Helen har vi i år investerat i fyra vindkraftparker som när de är klara kommer att producera mer än 1,5 TWh förnybar el per år. Vår insamling av medel har hittills varit mycket framgångsrik och vi är mycket glada över att denna gång kunna investera placerarnas medel i ett projekt som utvecklats och byggts professionellt av OX2. På så sätt kan vi också fortsätta att bidra till att lösa elpriskrisen, säger Jimmy Forsman, fondförvaltare vid Ålandsbanken Fondbolag Ab.

Byggandet av Niinimäki vindkraftpark inleds omedelbart och den beräknas vara färdig i slutet av 2024. Vindkraftparken byggs och förvaltas tekniskt och ekonomiskt av det förnybara energibolaget OX2.

- I och med förvärvet av vindkraftparken i Niinimäki sprider vi vindkraftsproduktionen geografiskt till östra Finland. Vi är särskilt glada över samarbetet med vindkraftsutvecklaren OX2, liksom det fortsatt goda samarbetet med vår partner Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond. Förvärvet av Niinimäki stöder vår strategi att bidra till produktionen av förnybar energi, och när parken är i drift kommer vår årliga vindkraftsproduktion att vara cirka 2,5 TWh, säger Jenny Söderman, direktör för företagsförvärv på Helen.

- Att öka den inhemska produktionen av förnybar energi är nu viktigare än någonsin, och det gläder mig att vi kan inleda byggandet av Niinimäki vindkraftpark. Ur ett regionalt ekonomiskt perspektiv är det fint att se mer vindkraftskapacitet och investeringar även i östra Finland, säger Teemu Loikkanen, OX2:s landschef för Finland.

Helen och Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond har också gjort tre andra investeringar tillsammans – i Juurakko vindkraftpark (40 MW) i Kalajoki, Karahka vindkraftpark (148 MW) i Oulainen och i Kalistanneva vindkraftpark (165 MW) i Kurikka. Juurakko vindkraftpark inledde regelbunden elproduktion i november 2022, medan vindkraftparkerna Karahka och Kalistanneva planeras att färdigställas vid årsskiftet 2024–2025.

Mer information:

Jimmy Forsman, fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn 050 400 6891, jimmy.forsman@alandsbanken.fi

Ålandsbankens Fondbolag Ab
Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder och alternativa investeringsfonder. Fonderna marknadsförs i Finland och Sverige. Ålandsbanken Vindkraft specialplaceringsfond är den första ”öppna” fonden som investerar i vindkraft och som därmed kan erbjudas till allmänheten. Fondandelar kan tecknas eller lösas in två gånger per år. Fondbolaget grundades år 1998 och är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Förutom att bedriva fondverksamhet med vanliga placeringsfonder (UCITS) är Fondbolaget också auktoriserat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). www.alandsbanken.fi

OX2 Group Ab
OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserade vindkraftparker samt solkraftverk. Dessutom förvaltar OX2 färdiga vind- och solkraftverk. OX2:s projektutvecklingsportfölj består av vind- och solkraftsprojekt i olika utvecklingsstadier, både egeninitierade samt förvärvade från andra operatörer. Företaget utvecklar också aktivt projekt baserade på annan förnybar energiteknik, såsom vätgasproduktion och energilagring. OX2 är verksamt på tio marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Företaget har 350 anställda och har sitt huvudkontor i Stockholm. OX2 noterades på Stockholmsbörsens huvudlista i april 2022. www.ox2.com

Helen Ab
Helen Ab erbjuder en enklare och bekvämare vardag för över 550 000 kunder i Finland. Förutom värme, kyla och el erbjuder vi också lösningar för regional och förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik. Vi utvecklar ett ännu smartare klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Vårt mål är att vår energiproduktion ska vara 100 procent klimatneutral år 2030. Låt oss med förenade krafter förverkliga de möjligheter som den nya energieran öppnar. www.helen.fi