Hoppa till huvudinnehåll
22 dec 2021
Pressmeddelanden

Ålandsbanken och Myrsky samarbetar för att utveckla inhemsk vindkraft

Vindkraft fond skog land investering

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
22.12.2021 kl. 15.00

Ålandsbanken och Myrsky samarbetar för att utveckla inhemsk vindkraft

För att öka Finlands vindkraftskapacitet görs investeringar på flera miljarder euro under 2020-talet. Det finns dock få heltäckande inhemska aktörer på den finska vindkraftsmarknaden. Det finska energibolaget Myrsky Energia Oy och Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond har den 22.12.2021 ingått ett samarbetsavtal om ett gemensamt vindkraftsprojekt.

Syftet med samarbetet är att avsevärt öka andelen finländskt ägande på den inhemska vindkraftsmarknaden. Samarbetet kommer att utnyttja båda parters styrkor. Både Myrsky och Ålandsbankens fond kommer att förbli långsiktiga ägare och elproducenter i de planerade vindkraftsprojekten, vilket även bidrar till projektutvecklingsarbetets långsiktighet. Därtill har Myrsky det övergripande ansvaret över utveckling, entreprenad och drift av de nya vindkraftsparkerna. Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond fungerar som investerare i projekten och fonden ger många finländare möjlighet till de gemensamma projektens avkastning på lång sikt. Fondförvaltningsteamets kompetens i Ålandsbanken utnyttjas även vid optimering av olika finansieringsmodeller samt i projekt- och elförsäljningsavtal.

– Samarbetet med Ålandsbanken bygger just på produktion av förnybar el för att främja energiomställningen i det finländska samhället. Grunden för vår verksamhet är att växa långsiktigt till en betydande producent och aktör inom förnybar energi, säger Tuomas Candelin-Palmqvist, grundare och vd för Myrsky Energia Oy.

– Även på Ålandsbanken är långsiktighet kärnan i vår verksamhet. Tanken med vår Vindkraftfond är att göra det möjligt både lokalt och för hela samhället att ta del av vindkraftsprojektens mervärde under hela deras livscykel. Den banbrytande erfarenhet av vindkraftens utveckling i Finland som Myrskys grundare och medarbetare har övertygade oss och vi etablerade snabbt ett bra samarbete, säger Juha Känkänen, investeringsdirektör för Ålandsbankens vindkraftsfond.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Känkänen,
investeringsdirektör, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn 040 348 5340, juha.kankanen@alandsbanken.fi

Tuomas Candelin-Palmqvist, VD, Myrsky Energia Oy, tfn 050 348 1982, tuomas@myrsky.fi