Hoppa till huvudinnehåll
16 nov 2018
Pressmeddelanden

Ålandsbanken och S-Banken inleder fondsamarbete

Ålandsbanken Abp Presssmeddelande 16.11.2018 kl. 9:45

Ålandsbanken och S-Banken inleder fondsamarbete

 FIM, som förvaltar S-Bankens fonder, och Ålandsbanken inleder ett samarbete kring vissa fonder. Samarbetet gynnar fondandelsägarna. Som en följd av samarbetet skapas en fond, Ålandsbanken Global Aktie, med ca. 70 000 andelsägare och en förmögenhet på nära 1 miljard euro. För fondens placeringsverksamhet ansvarar FIM:s portföljförvaltare.

FIM och Ålandsbanken inleder ett samarbete kring vissa fonder.

Som en del av samarbetet fusioneras placeringsfonderna FIM Global och Ålandsbanken Premium 100. Den sammanslagna fondens namn blir Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond. Fondens investeringar förvaltas av FIM:s portföljförvaltare. Samtidigt fusioneras Ålandsbankens fonder Emerging Markets och Kina Aktie med FIM:s fond Emerging Markets ESG. Fusionerna sker den 18 december 2018.

Som ett resultat av samarbetet ökar de kvarvarande fondernas kapital. Det här förväntas öka fondernas attraktionskraft som placeringsobjekt. Då fondernas storlek växer, kan de förvaltas ännu mer kostnadseffektivt på marknaderna.

”Större kapital möjliggör en mer komplett förvaltning av fonderna. Det här kommer alla fondandelsägare tillgodo. Samtidigt minskar kostnaderna i fondernas placeringsverksamhet”, bedömer Hanna Porkka, direktör för förmögenhetsförvaltningen inom S-banken.

Ålandsbanken Fondbolags Vd Tom Pettersson betonar fördelarna med samarbetet för fondandelsägarna.

”FIM har ett av Finlands mest kompetenta team för global aktieförvaltning och placeringar på tillväxtmarknaderna. Genom samarbetet drar också Ålandsbankens kunder nytta av deras kunnande” säger Pettersson.

”Samarbetet ger samtidigt Ålandsbankens övriga aktieförvaltare möjlighet att fokusera på sin kärnkompetens, som är placeringar i Norden och Europa. Därigenom blir samarbetet till fördel för alla ägare i Ålandsbankens aktiefonder”.

En bakomliggande faktor till samarbetet är en översyn av fondsortimentet inom båda bolagen. Det föranleds bl.a. av den svenska Pensionsmyndighetens nya krav från 1 januari 2019, på de fonder som erbjuds via det svenska premiepensionssystemet. Sparare i premiepensionssystemet har tidigare haft möjlighet att spara i flertalet av de fonder som nu är föremål för samarbetet. De nya kraven i premiepensionssystemet tar sikte på att förbättra möjligheterna för pensionssparandet och garantera kvaliteten på de fonder som erbjuds via systemet. Bland annat ställs nya krav på fondernas storlek och hur lång verksamhetshistorik en fond måste ha. Samarbetet mellan FIM och Ålandsbanken ger fonderna de förutsättningar som krävs för att de fortsatt skall vara möjliga att erbjuda till sparare via premiepensionssystemet.

Tilläggsuppgifter ges av:   Tom Pettersson, VD, Ålandsbanken Fondbolag, tom.pettersson@alandsbanken.fi, tfn. 040 733 1119 Hanna Porkka, direktör, förmögenhetsförvaltning, S-Banken , hanna.porkka@s-pankki.fi, tfn. 050 596 1150 Bilagor FIMs fondprospekt: https://dokumentit.s-pankki.fi/tiedostot/fimrahastot_rahastoesite_sv FIM Emerging Markets ESG fondens faktablad: https://dokumentit.s-pankki.fi/tiedostot/bricplus_kiid_sv 

Ålandsbankens Fondprospekt: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/fund/sw_prospect_aab.pdf Ålandsbanken Global Aktie fondens faktablad: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/fund/Global-Aktie_sv.pdf