Hoppa till huvudinnehåll
11 dec 2020
Pressmeddelanden

Ålandsbanken placerar i vindkraft

Vindkraft fond skog land investering

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
11.12.2020

Ålandsbanken placerar i vindkraft

Ålandsbanken kompenserar för sitt koldioxidavtryck genom att placera 850 000 euro i specialplaceringsfonden Ålandsbanken Vindkraft, som lanserades i slutet av november. Med placeringen kompenserar Ålandsbankenkoncernen för sin årliga energiförbrukning, vilket är ca 2240 megawattimmar.

”Genom att placera i vindkraft främjar vi Ålands och Finlands övergång till ett klimatneutralt samhälle och samtidigt kompenserar vi för vårt koldioxidavtryck”, berättar Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

En anställd i Ålandsbanken förbrukar i genomsnitt ca 2,75 megawattimmar el per år.

”Man beräknar att ett företag, med i huvudsak kontorspersonal, kan kompensera sitt koldioxidavtryck genom att placera ca 1 000 euro per anställd i vindkraft, och den här placeringen ökar verkligen ny ren elproduktion i Finland”, berättar Peter Wiklöf.

”Hållbarhet är sedan länge centralt i Ålandsbankens verksamhet och tillsammans med våra kunder har vi genom bland annat Östersjöprojektet stöttat projekt som främjar Östersjöns tillstånd med 2 745 000 euro de senaste tjugo åren”, berättar Peter Wiklöf.

Fonden har väckt stort intresse

Fonden har redan under sina inledande veckor väckt stort intresse på marknaden och bland investerare. Genom att investera i vindkraft kan även Ålandsbankens kunder bidra till att främja Ålands och Finlands övergång till ett klimatneutralt samhälle fram till 2035.

”Det här är en påverkansfond med avkastningspotential och som direkt påverkar mängden koldioxidutsläpp, därför har den mottagits väl på marknaden”, berättar Mikael Mörn, direktör för affärsområde Åland.


Vindkraft är viktigt för att nå klimatneutralitet. Ska vi nå de globala klimatmålen förutsätts stora satsningar på förnybar elproduktion, vilket också talar för behovet av vindkraftsinvesteringar.

Ytterligare information:

Ålandsbanken Abp

Peter Wiklöf, vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505
Mikael Mörn, direktör för affärsområdet Åland, tfn +358 407 692 894