Hoppa till huvudinnehåll
29 maj 2020
Pressmeddelanden

Ålandsbanken startar ny fond – Ålandsbanken Nordiska Småbolag

Ålandsbanken lanserar nu en ny aktiefond – Ålandsbanken Nordiska Småbolag investerar i nordiska små och medelstora bolag, som vi klassar som ”kvalitetsbolag”, det vill säga bolag med stabila balansräkningar, starka kassaflöden, hög lönsamhet och god tillväxtpotential.

Ålandsbanken Nordiska Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond vilket innebär att den inte strävar efter att följa index. Huvudansvarig förvaltare av fonden är Eric Berglund med stöd av fondbolagets aktieteam. Hållbarhet är ett viktigt investeringskriterium, fonden följer Ålandsbankens generella regler och riktlinjer avseende ansvarsfulla placeringar och är dessutom helt vapen- och fossilfri.

- Placeringar i småbolag är attraktiva och efterfrågade bland våra kunder. Fram tills nu har Ålandsbanken saknat en egen produkt inom området. Eftersom vi har en stark kompetens inom nordiska aktier, också inom små och medelstora bolag såg vi nu en möjlighet att addera fonden till vår övriga produktflora, säger Tom Pettersson, vd för Ålandsbanken Fondbolag. Vi hoppas också att marknadsläget är nu mer gynnsamt för fondens start, efter nedgången i mars som orsakades av coronapandemin.

- Konkurrensen inom segmentet är hård och det är vi väl medvetna om. Den här fonden skiljer sig dock åt genom ett tydligt fokus speciellt på mindre kvalitetsbolag. Många andra aktörer, särskilt de lite större fonderna, tenderar att ta med större bolag och därmed tappa småbolagsprofilen. Andra tar på sig hög risk genom en stor andel ”förhoppningsbolag”, säger Eric Berglund. Vi investerar i bolag där vi kan räkna hem investeringen – inte på spekulativa grunder.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Nordic Small Cap, ett index som används av de flesta fonder med likartad inriktning. Ålandsbanken Nordiska Småbolag har en förvaltningsavgift på 1,6 procent.

För mer information kontakta:
Tom Pettersson, vd Ålandsbanken Fondbolag Ab +358407331119