Hoppa till huvudinnehåll
15 jan 2024
Pressmeddelanden

Ålandsbanken tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå och ansluter sig till Science Based Targets initiative

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
15.1.2024 kl. 9.00

Ålandsbanken tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå och ansluter sig till Science Based Targets initiative

Ålandsbanken har länge arbetat med miljöfrågor och har nu även åtagit sig att sätta heltäckande vetenskapligt baserade miljömål för företaget för att minska växthusgasutsläppen.

Vetenskapligt baserade mål
Vetenskapligt baserade mål betyder att de är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändigt – att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer. Det är bråttom, det går inte att vänta på ny teknik eller andra lösningar, utan utveckling måste ske omgående, med de verktyg och den kunskap som finns idag. Ålandsbanken uppmuntrar fler aktörer att åta sig utmaningen att halvera koldioxidutsläppen till år 2030.

Science Based Targets initiative
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP (tidigare the Carbon Disclosure Project), World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och FN:s Global Compact (UN Global Compact). Att sätta vetenskapligt baserade mål via SBTi är också ett av We Mean Business Coalitions åtaganden.

Science Based Targets Network utvecklar vetenskapsbaserade mål för att skydda vatten, mark, biologisk mångfald och hav för företag och klimatmål för städer.
Fler än 4 000 företag världen över har gått med i SBTi och arbetar med att fastställa och förverkliga mål för att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet.

Så går det till
Processen genomförs i flera steg. Efter att avsiktsförklaringen är antagen är nästa steg att fastställa utsläppsminskningsmål i linje med SBTi:s kriterier. Detta måste göras inom 24 månader. När målen är färdigt formulerade är det sedan SBTi som officiellt validerar målen. De fastställda målen finns då även representerade på SBTi:s hemsida.

Arbetet och framstegen med att reducera Ålandsbankens utsläpp går sedan kontinuerligt att följa då utsläppen för hela företaget ska rapporteras och målen årligen följas upp. Ålandsbanken ser fram emot att än mer förstärka arbetet med att minska påverkan på klimatförändringarna, en utmaning som berör oss alla.

”Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete för att leva upp till de krav och förväntningar som idag finns på oss som bank. Arbetet är inte alltid lätt och det kräver fortlöpande aktiva beslut gällande hur vi vill bedriva vår verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt.”, säger Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

Ålandsbankens antagna principer och initiativ inom hållbar utveckling

Redan 1997 skapade Ålandsbanken ett miljökonto för att tillsammans med sina kunder stödja verksamhet som förbättrar miljön, främst inom Östersjöområdet. Åland Index, världens första bankindex för uppföljning av koldioxidavtryck, är kopplat till alla betalkort som banken erbjuder sina kunder. Ålandsbanken har även åtagit sig att anta nedan listade principer och initiativ som hjälper oss att driva arbetet framåt enligt globalt uppställda målsättningar:

 • FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (UNPRI) vilket innebär att analys och granskning av företagens sociala och miljömässiga ansvarstaganden (ESG faktorer) beaktas i enlighet med PRI-principerna.
 • FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (UNEP FI).
 • FN sammankallade NZBA (Net Zero Banking Alliance), vilket är en del av The Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ) – en global allians som för samman existerande och nya netto-noll-initiativ inom finansbranschen i ett sektorövergripande forum.
 • Climate Action 100+ vilket innebär att Ålandsbanken tillsammans med andra investerare påverkar de 100 största bolagen med störst utsläpp att ändra sina affärsmodeller för att minska utsläppen.

Med gemensamma ramverk kan bankbranschen tillsammans agera och aktivt ta ansvar för att påskynda positiva och hållbara förändringar.

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

 • Ålandsbanken tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå och ansluter sig till Science Based Targets initiative
  Pressmeddelanden
  15.01.2024
  Ladda ned pdf