Hoppa till huvudinnehåll
21 aug 2017
Pressmeddelanden

Ålandsbanken växer och stärker kapitalförvaltningen ytterligare

Ålandsbanken Abp Pressmeddelande 21.8.2017 kl. 9.00

 

Ålandsbanken växer och stärker kapitalförvaltningen ytterligare

Ålandsbanken fortsätter att attrahera nya placeringsvolymer på samtliga affärsområden, Finland, Åland och i Sverige. Samtidigt har kapitalet i Ålandsbankens placeringsfonder, speciellt i aktiefonderna, ökat väsentligt efter svenska Premiepensionsmyndighetens flytt av totalt 1,3 miljarder euro från Allras tidigare fonder till Ålandsbankens fonder. För att förvalta våra växande placeringsfonder framgångsrikt koncentrerar Ålandsbanken nu befintliga resurser inom kapitalförvaltningen på förvaltningen av dessa placeringsfonder. Dessutom stärker banken resurserna för förvaltningen av direktägda nordiska aktier för sina kunders räkning.

Ett nytt team för förvaltning av direktägda nordiska aktier bildas under Lars Söderfjells ledning. Söderfjell, som har tidigare bakgrund inom ABG Sundal Collier, Swedbank och Ålandsbanken, anställs fr.o.m 21 augusti som ny nordisk aktiechef. Till teamet ansluter Niklas Wellfelt, Kjetil Anthonisen och Thomas Johansson, samtliga med bred och långvarig erfarenhet av aktieförvaltning.

Ambitionen är att fortsättningsvis erbjuda våra kunder en god avkastning i sina nordiska aktieportföljer, där en aktiv förvaltning och fundamental analys är hörnstenar i förvaltningsprocessen. Portföljernas fokus kommer liksom tidigare att ligga på större kvalitetsbolag med god genomlysning och hög likviditet. Jag ser fram emot att få leda ett team med lång erfarenhet av de nordiska kapitalmarknaderna och har ett bra ’track record’ vad gäller avkastningen, säger Lars Söderfjell

- Vi är väldigt glada att välkomna Lars Söderfjell tillbaka till Ålandsbanken. Lars långa erfarenhet och breda kompetens kommer att stärka vårt arbete inom aktieförvaltning och bidra till utveckling inom området, säger Mikael Mörn, direktör för affärsområdet Åland.

Ytterligare information:

Mikael Mörn, direktör för affärsområdet Åland, Ålandsbanken Abp, tfn +358407692894 
Lars Söderfjell, nordisk aktiechef, Ålandsbanken Abp, tfn +46705563638