Hoppa till huvudinnehåll
02 sep 2019
Pressmeddelanden

Ålandsbanken först med Svanenmärkt finländsk räntefond

Ålandsbanken Abp Pressmeddelande 2.9.2019

Ålandsbanken först med Svanenmärkt finländsk räntefond

I maj 2019 lanserade Ålandsbanken en ny, hållbar räntefond – Ålandsbanken Green Bond ESG, som nu erhållit det nordiska miljömärket, Svanenmärket, och är därmed den första finländska Svanenmärkta räntefonden. Målet med fondens verksamhet är att erbjuda konkurrenskraftig ränteavkastning på ett miljöriktigt och hållbart sätt. Att fonden nu fått Svanenmärkning är ytterligare ett bevis på bankens framgångsrika miljöarbete.

- Vi ser Svanenmärkningen av Ålandsbanken Green Bond ESG som en milstolpe i Ålandsbankens arbete med miljöriktiga och ansvarsfulla investeringar. Vi är stolta över att vara det första finländska fondbolaget som kan erbjuda en Svanenmärkt räntefond, säger Tom Pettersson, vd Ålandsbanken Fondbolag Ab.

En Svanenmärkt fond ger kunderna möjlighet att enkelt göra mer hållbara val även i sina placeringar. För att bli Svanenmärkt ska fonden uppfylla 25 obligatoriska krav som handlar om exkludering, inkludering, transparens och påverkan. Genom exkludering, att välja bort investeringar i särskilt problematiska branscher och företag, och istället välja de mest hållbara alternativen, dvs. inkludering, kan man bidra till en omställning i samhället. En ordentlig hållbarhetsanalys och en årlig hållbarhetsrapport om fondens verksamhet är exempel på krav som måste uppfyllas för att en fond ska kunna få Svanenmärket.

- Stort grattis säger vi till Ålandsbanken och till alla som vill göra medvetna val i sitt sparande. Det har varit intressant att följa resan för denna helt nya fond från idé till färdig produkt och glädjande att Svanens kriterier varit med på ritbordet under hela produktutvecklingen, säger Per Sandell, produktansvarig för fonder vid Svanen.

-Vi har upplevt samarbetet med Nordisk Miljömärkning väldigt positivt under processen för att Svanenmärka Ålandsbanken Green Bond ESG. Arbetet har också bidragit till att utveckla vårt koncept för ansvarsfulla investeringar i övrigt, vilket vi är tacksamma för, summerar Tom Pettersson.

Marknaden för gröna obligationer är global och starkt växande

Gröna obligationer är företagsobligationer som är avsedda att finansiera miljömässigt riktig utveckling. De finns i dagsläget för finansiering av ett brett spektrum av verksamheter, såsom förnybar energi, energieffektivisering, förebyggande och begränsning av föroreningar, bevarande av biologisk mångfald på land och i vatten, hållbara transporter, anpassning till klimatförändringar eller ”gröna” byggnader.

-I dagsläget talar många faktorer för en fond som Ålandsbanken Green Bond ESG. Svanenmärket ger trovärdighet för fondens miljöriktiga investeringsinriktning, vilket vi bedömer att uppskattas av en bred målgrupp medvetna placerare. Gröna obligationer är en stark och växande trend på räntemarknaderna globalt. Kombinationen av trenden med miljöriktiga investeringar med det kunnande som finns inom Ålandsbankens erkänt framgångsrika team för ränteförvaltning i övrigt ger fonden mycket goda förutsättningar att utvecklas framöver, förklarar Tom Pettersson.

För mer information, kontakta:

Tom Pettersson, vd, Ålandsbanken Fondbolag Ab, telefon +358 (0)40 733 11 19 tom.pettersson@alandsbanken.fi

Riikka Holopainen, vd, Miljömärkning Finland, telefon +358 (0)40 5710 364
riikka.holopainen@ecolabel.fi