Besök på våra kontor under pandemin

Med anledning av coronavirusets spridning ber vi nu alla att undvika icke nödvändiga besök på våra kontor. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper och vår personal.

22 december 2020
|

Besök på våra kontor under pandemin


Med omtanke om allas hälsa vidtar vi nu flera försiktighetsåtgärder och fortsätter följa de anvisningar som våra myndigheter utfärdar.

Med anledning av coronavirusets spridning ber vi nu alla att undvika icke nödvändiga besök på våra kontor. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper och vår personal.


Många bankärenden kan skötas via telefon, Internetkontoret eller Mobilbanken.

Vi ber därför dig som normalt besöker våra kontor att i första hand ringa till oss för att höra om ditt ärende kräver ett besök eller om det går att sköta via telefon eller andra kanaler. Ofta kan ett besök på kontoret förkortas om vi kan förbereda ditt ärende.

Låne- och placeringsärenden sköter vi huvudsakligen per telefon, kontakta gärna din kundansvariga i dessa ärenden.


Om ditt ärende kräver besök på kontoret:

  • Vi rekommenderar starkt att du använder munskydd.
  • Ta inte med sällskap om du inte behöver det.
  • Håll avstånd inne på bankkontoret.
  • För att undvika trängsel kan vi komma att stänga dörrarna tillfälligt.


Vi ber dig att vänta med att komma in på kontoret:

  • om du har förkylnings- eller influensasymptom
  • om du under de senaste 7 dagarna vistats utomlands.


Ta gärna kontakt via telefon så hjälper vi dig.

Växeln tfn +358 (0)204 29 011
Citykontoret tfn +358 (0)204 29 19 19
Godbykontoret tfn +358 (0)204 29 16 60
Kundservice +358 (0)204 29 10 10


Ta hand om varandra.

Tillsammans tar vi oss igenom det här!