Hoppa till huvudinnehåll
24 jun 2016
Pressmeddelanden

BREXIT förstärker "Björnmarknaden"

Enligt vår tidigare bedömning befinner vi oss med mer än 50 procents sannolikhet i en fallande aktiemarknad - "Björnmarknad" - vilket Brexit nu förstärker ytterligare. Det mycket svaga konjunkturella genomslaget av de osedda penningpolitiska stimulanserna och den nedåtgående trenden i företagens vinster visar att frågan om stimulanserna överstimulerat de finansiella risktagandet kommer att ställas på sin spets. Vår bedömning är att de initiala konsekvenserna av Brexit kan bli dramatiska och understödja tillgångsklasser som uppfattas som säkra, såsom dollarn, guld och AAA obligationer. Centralbankerna kommer dock sannolikt ännu en gång försöka bedöva marknadsreaktionen och föra oss ytterligare ett steg mot en ”planerad marknad".

Oöverskådliga politiska konsekvenser

I Storbritannien är risken för intern splittring uppenbar, inte minst inom den konservativa regeringen. Den separatistiska rörelsen i Skottland, där en tydlig majoritet röstade för att stanna, kommer sannolikt få ny luft under vingarna. Vidare kommer situationen i Nordirland att kompliceras när EU-gränsen delar den irländska ön. I ett bredare perspektiv är det för tidigt att avgöra om det Brittiska utträdet utgör början till ett sönderfall av EU som helhet eller om övriga länder kommer sluta sig samman, även om vi snarare fruktar sönderfall än en fördjupad integration. För de Nordiska länderna står det dock klart att förutsättningarna för EU-medlemskapet förändras märkbart. Storbritannien har varit en mycket viktig politisk allierad inte minst vad gäller en skeptisk grundinställning mot en ökad federalism.

Lätt att överdriva långsiktiga ekonomiska konsekvenser

Enligt vår bedömning kommer de ekonomiska konsekvenserna av utträdet troligen bli påtagliga, men inte nödvändigtvis dramatiska på lång sikt. Tonläget har varit osedvanligt högt hos många bedömare under de senaste månaderna. Det finns dock ofta en frestelse i att överdramatisera de ekonomiska konsekvenserna av stora ekonomiska politiska beslut. I ett längre perspektiv är det t.ex. sannolikt att Storbritannien fortsatt utgöra en viktig handelspartner för övriga europeiska länder. Följ oss via vår Marknadsutblick som beskriver våra portföljer.

För närvarande är de defensiva och innehåller guld, silver, amerikanska obligationer samt en låg aktievikt.
Nästa Marknadsutblick kommer på tisdag den 28 juni.

Allokeringsteamet, Ålandsbanken