Hoppa till huvudinnehåll
24 maj 2018
Ålandsbanken Blogg

GDPR - Nya regler för behandling av personuppgifter

På Ålandsbanken värnar vi om din personliga integritet och vi behandlar dina personuppgifter omsorgsfullt och noggrant. Nu förstärks skyddet och transparensen vid behandling av personuppgifter ytterligare i och med införandet av den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Det nya regelverket börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter då den nu gällande finska personuppgiftslagen.

Vad används dina personuppgifter till och varför?

Dina personuppgifter samlas in och behandlas för att du ska kunna ingå avtal med oss, och för att vi ska kunna administrera och fullgöra avtalen. Vi behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla lag- och myndighetskrav, till exempel krav på kundkännedom, säker identifiering och för att motverka penningtvätt. Personuppgifterna används även för marknads- och kundanalyser bland annat vid utveckling av våra produkter och tjänster, och för kundutskick. Personuppgifterna sparas så länge dina avtal gäller, och därefter med hänsyn till regler om preskription eller annan lagstiftning som banken måste uppfylla. Behandling av personuppgifterna kan ske både inom koncernen, eller av en extern part, såsom myndighet eller samarbetspartner till följd av till exempel lag, avtal eller samtycke.  Du som kund får nu ännu större rätt att både bestämma över och veta hur dina personuppgifter behandlas. Du kan vända dig till oss för att till exempel ta reda på vilka uppgifter vi har om dig, eller för att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Du är välkommen att kontakta oss

Vid frågor gällande vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta vår Kundservice, telefon 020 292 910 eller via e-post kundservice@alandsbanken.fi. Det går även bra att kontakta din kundansvariga eller ditt närmaste Ålandsbankenkontor.

Banken har även utsett ett Dataskyddsombud som övervakar skyddet av personuppgifter och som du är välkommen att kontakta på dpo@alandsbanken.fi eller per post till: 

DPO/Ålandsbanken Abp
PB 3
AX-22101 Mariehamn

Läs mer om vår integritetspolicy.