Hoppa till huvudinnehåll
31 okt 2022
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Gullkrona skyddsområde i Skärgårdshavet ett resultat av flerårigt samarbete mellan Ålandsbankens Östersjöprojekt och BSAG

Ostersjoprojekt hav logo

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
31.10.2022

Gullkrona skyddsområde i Skärgårdshavet ett resultat av flerårigt samarbete mellan Ålandsbankens Östersjöprojekt och BSAG

Ålandsbankens Östersjöprojekt har finansierat projektet Ett levande Östersjön med 325 000 euro sedan 2019.

Främjandet av den biologiska mångfalden i Östersjön tar ett betydande steg framåt när det största privata marina skyddsområdet i Skärgårdshavet skapas i Gullkrona. Det nyligen inrättade marina skyddsområdet Gullkrona täcker en yta på 4 800 hektar. Den genomsnittliga storleken på privata skyddade områden i Östersjön är cirka 280 hektar. Detta är därför en stor insats i stor skala för att främja Östersjöns välbefinnande. I och med skyddet förbjuds vattenbruk, sandutvinning och annan intensiv modifiering av havsbotten i Gullkrona havsområde söder om Nagu i Pargas. Sjögräsängen som växer i området skyddas av ett ankringsförbud. Fågelskyddet säkerställs genom att man begränsar rörligheten runt häckningshålen under häckningsperioden.

Det marina skyddsområdet Gullkrona är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Baltic Sea Action Group (BSAG), som fokuserar på skyddandet av Östersjön, och Ålandsbankens Östersjöprojekt. Skyddsområdet Gullkrona, som fokuserar på Östersjöns marinbiologiska mångfald, är en del av BSAG:s projekt Ett levande Östersjön som startade 2019 när projektet fick 80 000 euro i startfinansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt. Ålandsbanken är den enda finansiären av projektet Ett levande Östersjön och har bekräftat en finansiering av projektet under fyra på varandra följande år med sammanlagt 325 000 euro.

– Finansieringen och det strategiska partnerskapet med Ålandsbankens Östersjöprojekt har spelat en avgörande roll i vårt arbete för att skydda Östersjöns marinbiologiska mångfald, som nu konkretiseras i och med det marina skyddsområdet Gullkrona, säger Anna Klemelä, projektledare på BSAG.

Anne-Maria Salonius, ordförande för Östersjöprojektets jury och direktör för Ålandsbanken Finland, betonar vikten av långsiktigt bevarandearbete.

- Projektet Ett levande Östersjön tilltalade oss redan från början, eftersom det tog upp den då mindre kända frågan om marinbiologisk mångfald. Projektet syftar också till att utveckla bevarandevägar för att göra det enklare och tydligare för privata ägare att skydda värdefulla områden. Detta är särskilt viktigt eftersom undersökningar visar att en stor del av de värdefulla områdena som behöver skyddas ligger i privata vatten, säger Salonius.

Projektet Ett levande Östersjön har ett nära samarbete med VELMU, inventerings programmet för marin undervattensnatur. Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, Tvärminne zoologiska forskningsstation, Åbo Akademi, miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen har också deltagit i projektet.

För mer information:

Anne-Maria Salonius, direktör, Ålandsbanken Finland, tfn +358 40 733 1106

Anna Klemelä, meriluonnon monimuotoisuuden projektipäällikkö, Baltic Sea Action Group

anna.klemela@bsag.fi, tfn +358 44 3767511