Information om ändring av jämförelseindex inom Ålandsbankens kapitalförvaltning

Ålandsbanken kommer att uppdatera jämförelseindex som används för de förvaltade portföljerna.

07 augusti 2020
|

Ålandsbanken kommer att uppdatera jämförelseindex som används för de förvaltade portföljerna. Jämförelseindex framgår i förvaltningsavtalet med bilagor och/eller i placeringsportföljens månadsrapport. De nya jämförelseindexen implementeras i portföljrapporterna från och med den 30.9.2020.

Förändringen sker inom aktieindex, där aktieindexen med regional inriktning Morningstar Eurozone NR EUR, Morningstar US Large-Mid Cap TR USD och Morningstar Emerging Markets NR EUR sammantaget kommer att ersättas med det globala indexet Morningstar Global Markets NR.

I jämförelseindexen kommer vikten av Morningstar Global Markets NR framgent att motsvara den sammanvägda indexvikten för de tre ovannämnda regionala indexen. För portföljer med risknivå 1 sker ingen förändring.

De uppdaterade jämförelseindexen enligt portföljens risknivå ser ut enligt följande:

Jämförelseindex för risknivå:

Fördelning:

Indexnamn:

Risknivå 1 / Låg risk

100 % ränteindex, 0 % aktieindex

100 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Risknivå 2 / Medellåg risk

70 % ränteindex, 30 % aktieindex

12 % Morningstar Nordic NR EUR

18 % Morningstar Global Markets NR EUR

70 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Risknivå 3 / Balanserad risk

50 % ränteindex, 50 % aktieindex

20 % Morningstar Nordic NR EUR

30 % Morningstar Global Markets NR EUR

50 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Risknivå 4 / Medelhög risk

30 % ränteindex, 70 % aktieindex

28 % Morningstar Nordic NR EUR

42 % Morningstar Global Markets NR EUR

30 % Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Risknivå 5 / Hög risk

0 % ränteindex, 100 % aktieindex

40 % Morningstar Nordic NR EUR

60 % Morningstar Global Markets NR EUR

Ändringen sker automatiskt i de berörda portföljerna. Kontakta gärna din kundansvariga om du har ytterligare frågor.