Hoppa till huvudinnehåll
02 jul 2019
Pressmeddelanden

Östersjöprojektet har finansierat flera framgångsrika startupföretag som främjar Östersjöns tillstånd

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
2.7.2019

Östersjöprojektet har finansierat flera framgångsrika startupföretag som främjar Östersjöns tillstånd

I dag startar ansökningen om finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt. I år har Östersjöprojektet en rekordsumma, upp till 500 000 euro, att dela ut till projekt som främjar Östersjöns tillstånd.

Ansökan om finansiering ordnas i år för femte gången. Tidigare år har Östersjöprojektet möjliggjort för många startupföretag att komma igång med och utveckla sin verksamhet.

”Under tidigare år har vi fått fantastiska initiativ och projekt till Östersjöprojektet, som redan gett goda resultat. Vi följer stolt med hur de finansierade projekten framskrider, berättar Mikael Mörn, direktör för Affärsområde Åland.

Östersjöprojektet har bland annat finansierat startupföretaget Solar Foods från Esbo som tillverkar matprotein från luften, Sulapac som tillverkar biologiskt nedbrytbara förpackningar, Johannes Myllykoski och hans företag Clewat Oy som har utvecklat en plastavfallsinsamlare samt Wapulec Oy som renar avloppsvatten från läkemedelsrester och andra farliga ämnen.

Lokalt på Åland har Östersjöprojektet bland annat finansierat Ålands Natur och Miljös projekt städa Åland, Mariehamns Stads projekt "Inga mikroplaster i Slemmern", genom att anlägga en multifunktionell våtmark vid Nabben. Ålands Fiskevårdsförenings projekt Rovfisk som skall förbättra balansen i det kustnära ekosystemet.

Både små och stora aktörer kan ansöka om finansiering

Förutom startupföretagen har Östersjöprojektet finansierat ett antal stora miljöorganisationer som fokuserar på Östersjöns välbefinnande, bland annat WWF Finland, BSAG, John Nurminens stiftelse, Håll Skärgården Ren r.f., Ålands Natur och Miljö r.f. och Östersjöfonden. Därtill har många forskningsinriktade aktörer, såsom SYKE (Finlands miljöcentral) och Helsingfors Universitet, fått finansiering från Östersjöprojektet.

”Vi fungerar som finansiärer av flera projekt som främjar Östersjön, för vi har alla samma mål: att förbättra Östersjöns tillstånd och öka medvetenheten om det”, berättar Mikael Mörn.

Såväl företag, stiftelser som forskningsprojekt med konkreta mål kan ansöka om finansiering från Östersjöprojektet. Sökanden behöver inte vara en etablerad aktör i branschen.

”Vi letar inte enbart efter redan påbörjade projekt. Om du har en idé som kan främja Östersjöns välbefinnande kan du få hjälp med att förverkliga den via Östersjöprojektet”, uppmuntrar Mikael Mörn.

Rekordsumma till projekt som främjar Östersjöns välbefinnande

Ifjol mottog Östersjöprojektet 128 ansökningar och delade ut 300 000 euro till olika projekt - i år har summan utökats till 500 000 euro.

Ålandsbanken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av pengarna på Östersjökonton till naturskydds- och miljöprojekt kring Östersjön.

Ålandsbanken, som i år firar sitt 100-årsjubileum, har hittills inom området för samhällsengagemang stöttat både små och stora organisationer i deras viktiga arbete med nära 5 miljoner euro av vilket miljön varit mottagare av nästan 2,3 miljoner euro sedan starten av Östersjöprojektet.

” Vi har tillsammans och tack vare våra kunder engagerat oss i det lokala åländska samhället på många olika sätt under hela vår 100 åriga historia. Vi vill vara med och förbättra Östersjöns välbefinnande rent konkret och för oss är Östersjöprojektet ett sätt att påverka. ”, säger Mikael Mörn.

Läs mer om Östersjöprojektets finansiering på vår webbplats www.balticseaproject.org. Ansökningstiden för finansiering år 2019 börjar tisdag 2.7. Sista ansökningsdag är 30.9. De finansierade projekten publiceras i början av nästa år.

Tilläggsinformation:

Mikael Mörn Direktör, Ålandsbanken, affärsområde Åland tel. +358 40 769 2894

Östersjöprojektet arbetar för ett friskare hav genom att finansiera goda idéer och genom att öka kännedomen om tillståndet för Östersjön. Med Östersjöprojektet vill Ålandsbanken uppmuntra andra organisationer att utveckla goda idéer till förmån för miljön.

Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har Ålandsbanken donerat nästan 2 300 000 euro till både små och stora organisationers viktiga arbete för miljön. Årligen donerar banken ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona.

http://www.balticseaproject.or...