Hoppa till huvudinnehåll
03 nov 2022
Pressmeddelanden

Juurakko vindpark startade framgångsrikt regelbunden vindproduktion

Juurakko avajaiset s

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
3.11.2022

Juurakko vindpark startade framgångsrikt regelbunden vindproduktion

De sju turbinerna i Juurakko vindkraftpark, som ägs av Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond och Helen, har färdigställts framgångsrikt och vindkraftsparken har nu börjat producera ren el med en toppeffekt på 40 MW. Vindparken är belägen i Kalajoki, Norra Österbotten, och den internationella VSB-koncernen har haft ansvar för utvecklingen och byggfasen av parken.

– Juurakko är fondens första placeringsobjekt som nu går in i produktionsfas. Det är extra fint att nå denna viktiga milstolpe i samarbete med Helen. Detta är betydelsefullt även för våra placerare som direktägare av ren och inhemsk vindkraftsproduktion, och det stärker Finlands självförsörjning av energi, säger Jimmy Forsman, portföljförvaltare för Ålandsbanken Fondbolag.

Vindkraftparken Juurakko är en av Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfonds och Helens tre gemensamma vindkraftsinvesteringar.

– Vi är stolta över att med denna vindkraftspark ta ytterligare ett stort steg mot Finlands klimatmål och övergången till koldioxidneutral, förnybar och pålitlig energiproduktion i linje med Helens strategi. Förutsättningen för att projektet ska lyckas har varit ett utmärkt samarbete med VSB-koncernen och Ålandsbanken samt Kalajoki stad och markägarna, konstaterar Pekka Tolonen, Helens vindkraftsdirektör.

Utvecklingen av Juurakko vindkraftpark påbörjades redan 2013 och byggandet 2021. Den kommersiella driftsättningen skedde planenligt och i tid i månadsskiftet oktober-november 2022 och invigningsceremonin hölls den 2 november 2022.

– Samarbetet med beslutsfattarna i Kalajoki stad, markägare, underleverantörer och turbinleverantören, och givetvis Helen och Ålandsbanken, har varit öppet och okomplicerat, vilket möjliggjort att Juurakko kunnat färdigställas framgångsrikt och i tid. Detta är en särskilt viktig framgång för oss, eftersom Juurakko är vårt första projekt i Finland. Dessutom är tidpunkten för parkens färdigställande, i god tid innan vinterns förbrukningstoppar, viktig för den inhemska energiförsörjningen, säger Seppo Tallgren, vd för VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.

Mer information:

Jimmy Forsman, portföljförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn 050 400 6891, jimmy.forsman@alandsbanken.fi

Ålandsbanken Fondbolag Ab

Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltar Ålandsbankens placeringsfonder och alternativa investeringsfonder. Fonderna marknadsförs i Finland och Sverige. Ålandsbanken Vindkraft specialplaceringsfond är den första så kallade öppna fonden som investerar i vindkraft och som erbjuds till en bred målgrupp. Fondandelar kan tecknas eller lösas in två gånger per år. Fondbolaget grundades 1998 och är ett helägt dotterbolag till Ålandsbanken Abp. Förutom att bedriva fondverksamhet med vanliga placeringsfonder (UCITS) är Fondbolaget också auktoriserat som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF).

www.alandsbanken.fi

Helen Ab

Helen Ab erbjuder en enklare och bekvämare vardag för över 550 000 kunder i Finland. Förutom värme, kyla och el erbjuder vi också lösningar för regional och förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik. Vi utvecklar ett ännu smartare klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Vårt mål är att vår energiproduktion ska vara 100 procent klimatneutral år 2030. Låt oss med förenade krafter förverkliga de möjligheter som den nya energieran öppnar.

www.helen.fi

VSB Group

VSB Group är en ledande europeisk producent av förnybar energi. Huvudkontoret är beläget i Dresden i Tyskland. Företagets huvudfokus är att utveckla landbaserade vindkraft- och solcellsparker samt operativ förvaltning av dessa som en växande oberoende elproducent. I dag har bolaget verksamhet i 10 länder, främst i Europa, och bolaget utvecklar som bäst projekt inom förnybar energi med över 10 GW. Sedan 1996 har VSB byggt över 700 vindkraft- och solcellsparker med en kapacitet på 1,1 GW. VSB erbjuder tjänster även för färdigställda parker med 1,4 GW. Företaget har ca 450 anställda på 22 kontor.

Sedan 2020 har företagets största ägare varit det internationella placeringsbolaget Partners Group, med en andel på 80 procent. Partners Group förvaltar kapital med värdet av ca 127 miljarder dollar, varav 19 miljarder dollar är placerade i privat infrastruktur.

www.vsb.energy


  • Juurakko vindpark startade framgångsrikt regelbunden vindproduktion
    Pressmeddelanden
    03.11.2022
    Ladda ned pdf