Hoppa till huvudinnehåll
13 jun 2022
Ålandsbanken Blogg

Ukrainakrigets inverkan på dina bankärenden

Skargard hav skog berg

Den 24 februari vaknade vi till en ny verklighet då Ryssland anföll Ukraina. Västländerna har svarat med enorma ekonomiska sanktioner. Den direkta påverkan av Ukrainakrisen på Ålandsbanken är begränsad då vi inte har verksamheter i vare sig Ryssland eller Ukraina. Våra kunder har också ett mycket begränsat utbyte med dessa länder. Vi var tidiga med att stoppa transaktioner till och från Ryssland och betalningsblockaden är nu även utvidgad till och från Belarus.

Det är vanligt att exceptionella händelser och kriser väcker frågor om den egna ekonomin och hur man säkrar sina tillgångar. Därför har vi samlat aktuell information om krisens inverkan på marknaden och besvarat de vanligaste frågorna om hur krisen potentiellt kan inverka på dina bankärenden. Vänligen notera att vi jobbar med sidan som bäst och fyller på information löpande.


Du är alltid välkommen att kontakta oss

Hittade du inte svar på din fråga här eller vill du prata med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter


Här hittar du aktuell information gällande vår syn på marknaden:

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 24

Inverkan av kriget i Ukraina på Finlands fastighets-, el-, och vindkraftmarknad


Här hittar du frågor och svar gällande Ukrainakrigets eventuella påverkan på dina bankärenden

Jag kommer inte in på Internetkontoret eller Mobilbanken
Stöter du på en tillfällig störning vid inloggning till bankens Internetkontor eller Mobilbank lönar det sig att vänta lite och pröva på nytt om en stund. Vi övervakar våra sidor ständigt och löser eventuella tekniska utmaningar och störningar löpande. Du kan spara länken till Internetkontorets inloggningssida så kan du logga in på Internetkontoret även om vår webbplats skulle drabbas av störningar.

Det har pratats om överbelastningsattacker i media, vad handlar det om?
Överbelastningsattacker är inget nytt fenomen. För banker handlar det vanligen om att någon försöker hindra åtkomsten till nättjänster. Under den senaste tiden har det förekommit lite mer störningar än vanligt. Vi har bra säkerhetsprocesser och störningarna har varit relativt kortvariga hos oss.

Behöver jag ha kontanter?
Digitala betalningar har blivit allt vanligare och användningen av kontanter har minskat. Det är alltid bra att ha en del kontanter för säkerhets skull ifall det förekommer störningar i betalningstrafiken. Notera att vid större uttag behöver du beställa uttaget i förväg via ditt närmaste kontor.

Är mina pengar säkra på bankkontot?
Dina pengar är bäst skyddade i banken på ett konto. Medlen på kontot omfattas av insättningsgarantin. Att förvara stora mängder kontanter hemma kan aldrig rekommenderas.

Vad behöver jag veta om insättningsgarantin?
Den lagstadgade insättningsgarantin skyddar medel som är insatta på ett konto om banken skulle bli insolvent. Det har inte skett några ändringar i insättningsgarantin, och insättningarna i Ålandsbanken är skyddade upp till 100 000 euro per kontoinnehavare. Här kan du läsa mer om insättningsgarantin.

Har Ålandsbankens fonder innehav i ryska värdepapper?
Ingen av Ålandsbankens fonder har längre kvar några direkta innehav i ryska värdepapper. Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Investeringsprocessen för ansvarsfulla investeringar gäller för samtliga fonder som förvaltas inom Ålandsbanken, och som resultat av denna hållbarhetsanalys har våra fonder de senaste åren haft en ytterst begränsad exponering mot Ryssland och numera har vi inga direkta innehav i ryska värdepapper.

En viss indirekt exponering mot Ryssland kan finnas i våra fonder, främst via innehav i bolag som har verksamhet i eller försäljning till Ryssland, men denna exponering bedöms inte vara betydande.

Kan Ålandsbankens Mastercard-kort användas i Ryssland?
Mastercard har beslutat att avbryta alla kortköp och -uttag i Ryssland samt näthandel i ryska nätbutiker från och med 10 mars 2022. Detta gäller även kort utfärdade utomlands och därmed kan man inte använda våra Mastercard-kort i Ryssland.

Hur ska jag tänka kring mina placeringar?
Rätt tajming på marknaden, alltså att hitta den bästa tidpunkten för handel, är en omöjlig uppgift för den enskilda spararen. Kortsiktiga marknadsrörelser innehåller så mycket osäkerhet att de är omöjliga att kontrollera. Den största fördelen med regelbundet månadssparande är att spararen är med både under marknadens upp- och nedgångar. På lång sikt uppnår man därmed det bästa möjliga resultatet med tanke på förhållandet mellan risk och avkastning. Den långsiktiga månadsspararen omvandlar så de kortsiktiga kursändringarna till möjligheter på lång sikt. Riskspridning är ett av få så kallade gratisluncher som marknader erbjuder spararen. Riskspridningen kan göras såväl över tid som geografiskt eller branschspecifikt.

Några tips till spararen och placeraren:

  1. Marknaderna förhastar sig – du behöver inte göra det.
  2. Regelbundenhet, långsiktighet och tålamod – dessa belönar placeraren.
  3. Riskspridning lönar sig – en väl diversifierad placering minskar påverkan av marknadsrisker.
  4. Diversifiering över tid säkerställer att du är med i både upp- och nedgångar – på marknaden följs en nedgång alltid av en uppgång.
  5. Ränta på ränta-fenomenet – ränta räknas förutom på det ursprungliga kapitalet, även på ränta som genererats under föregående period. Effekten förstärks ju längre tid man låter fenomenet påverka.