Hoppa till huvudinnehåll
04 dec 2022
Pressmeddelanden

Filter för plastskräp, matprotein från luften och biologiskt nedbrytbara förpackningar – vilken Östersjöinnovation belönas i år?

Ostersjoprojektet finansieringsansokan 2022

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
5.12.2022

Filter för plastskräp, matprotein från luften och biologiskt nedbrytbara förpackningar – vilken Östersjöinnovation belönas i år?

Den åttonde ansökningsomgången för Östersjöprojektet inleds 5.12.2022 och är öppen till 15.2.2023. Östersjöprojektet är Ålandsbankens miljöprojekt vars syfte är att hitta nya idéer och innovationer för att förbättra Östersjöns tillstånd.

Situationen i det förorenade havsområdet har förbättrats de senaste åren, men det behöver fortfarande all hjälp det kan få.

– Jag tror att vi som företag kan ha en bredare påverkan på samhället och miljön. Därför vill vi uppmuntra och stöda nya idéer för att förbättra Östersjöns tillstånd, säger Mikael Mörn, direktör för Ålandsbanken, affärsområde Åland.

Plastfri snö och nedbrytbara förpackningar

Sedan 2015 har Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierat innovationer och projekt som främjar Östersjöns välbefinnande med nästan 4 miljoner euro. I år delar Ålandsbanken ut upp till 550 000 euro.

– Det har varit roligt följa idéerna som gynnar Östersjön tagits fram av nystartade företag. Vissa har varit som hämtade direkt från framtiden, säger Mörn och syftar på Solar Foods, som tillverkar ätligt protein från luften.

Solar Foods fick 50 000 euro i finansiering från Östersjöprojektet 2018.

Bland finansieringsmottagarna finns även Sulapac, som tillverkar biologiskt nedbrytbara förpackningar, samt Clewat Oy, som fått finansiering för att utveckla sin fossilbränslefria snösmältningsmaskin. Tekniken, som filtrerar tusentals kilo skräp och miljontals plastpartiklar från stadssnö som körs ut i Östersjön, har redan testats av Helsingfors stad under några vintrar och man har varit nöjd med driften.

Det är inte alltid en konkret innovation som vi stöder. Genom Östersjöprojektet finansierar Ålandsbanken också miljöutbildningsprojekt som involverar barn och ungdomar i skyddandet av Östersjön.

Marin biologisk mångfald och rening av tillrinningsflöden till Östersjön är viktiga teman

Främjandet av den biologiska mångfalden i Östersjön tog ett betydande steg framåt hösten 2022, då det största privata marina skyddsområdet i Skärgårdshavet etablerades i Gullkrona. Det marina skyddsområdet Gullkrona är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Baltic Sea Action Group (BSAG), som fokuserar på skyddandet av Östersjön, och Ålandsbankens Östersjöprojekt. Skyddsområdet Gullkrona, som fokuserar på Östersjöns marinbiologiska mångfald, är en del av BSAG:s projekt Ett levande Östersjön som startade 2019 när projektet fick 80 000 euro i startfinansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt. Ålandsbanken är ensam finansiär av projektet Ett levande Östersjön och har bekräftat en finansiering av projektet under fyra på varandra följande år med sammanlagt 325 000 euro. Ålandsbanken har även ett treårigt samarbete med Håll Skärgården ren rf, vars kampanj Snygg Beach har beviljats 90 000 euro.

– Finansieringen och det strategiska partnerskapet för Östersjöprojektet har spelat en avgörande roll i vårt arbete med att skydda Östersjöns mångfald, som nu konkretiseras med Gullkrona marina skyddsområde, säger Anna Klemelä, projektledare på BSAG.

Östersjöprojektet är officiell partner till John Nurminens Stiftelse, BSAG och WWF, som arbetar med Östersjön, och en del av den årliga finansieringen för Östersjöprojektet riktas till långsiktiga partnerskap.

Östersjöprojektet har sammanlagt bidragit med 125 000 euro för utbyggnad av multifunktionella våtmarksområden för rening av tillrinningsflöden till Slemmern och Svibyviken. Båda projekt är centrala för förbättring av vattenkvaliteten runt Mariehamn, för den åländska skärgården och hela Östersjön. För det tidigare projektet vann Mariehamns stad Nordiska rådets miljöpris 2022.

-Vi är glada över att projekt vi är med och finansierar får bred uppmärksamhet och uppskattning som genom Nordiska rådets miljöpris 2022 till Mariehamns stad och våtmarksområdet vid Nabben. Området gagnar vattenkvaliteten i Östersjön, ökar den biologiska mångfalden och används för rekreation, säger Mikael Mörn

Så här ansöker du om finansiering:

 • Finansieringsansökan för Östersjöprojektet 2022 är öppen 5.12.2022 - 15.2.2023. De projekt som fått finansiering offentliggörs våren 2023.
 • Ansökan görs på Östersjöprojektets hemsida
 • Innan du fyller i ansökningsformuläret, gå noggrant igenom exempelansökan och säkerställ att du har förberett ett kortfattat och tydligt svar på alla frågor.
 • Det är inte möjligt att redigera ansökan efter att den skickats in. Vid behov ber juryn om tilläggsinformation.

Här kan du se en video

Ytterligare information:

Mikael Mörn, direktör, Ålandsbanken Abp, affärsområde Åland, tfn +358 40 769 2894, mikael.morn@alandsbanken.ax

 • Filter för plastskräp, matprotein från luften och biologiskt nedbrytbara förpackningar – vilken Östersjöinnovation belönas i år?
  Pressmeddelanden
  04.12.2022
  Ladda ned pdf