Hoppa till huvudinnehåll
14 maj 2020
Pressmeddelanden

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år projekt som främjar Östersjöns tillstånd med 445 000 euro

Ålandsbanken Abp
Pressmeddelande
14.5.2020 kl. 13:55

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar i år projekt som främjar Östersjöns tillstånd med 445 000 euro
Ålandsbankens Östersjöprojekt stärker samarbetet med Finlands största Östersjöaktörer genom att finansiera deras projekt och arbete för främjandet av Östersjöns välbefinnande. Finansieringen ur Östersjöprojektet för år 2019 är rekordstor, hela 445 000 euro.

Största beloppet till Åland
Finansiering den här gången fick Emmaus Åland och ReGeneration2030, för grundade av en ny stiftelse.

Emmaus Åland beviljas en tvåårig finansiering på totalt 120 000 euro, vilket var det största finansieringsbeslutet. Finansieringen kommer att möjliggöra Emmaus Ålands projekt som illustrerar vattnets kretslopp och hur det påverkar oss och naturen omkring oss.

”Emmaus Åland har sysslat med stadsodling under några år. Tack vare bidraget från Ålandsbankens Östersjöprojekt kan vi nu förverkliga drömmarna om en kretsloppspark. För att nå ett hållbart samhälle så måste vi både tänka och handla cirkulärt. I Kretsloppsparken ska vi visa att det inte är så svårt. Här ska alla kunna vara med och tydligt känna och se att de är en del av kretsloppet – på riktigt”, säger verksamhetsledare Robert Jansson, Emmaus Åland.

I ledet att stärka ReGeneration 2030-rörelsen, som består av ungdomar och unga vuxna i Norden och Östersjöregionen, ges 50 000 euro i finansiering för att möjliggöra bildandet av en stiftelse. Stiftelsen har som mål att skapa ett hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Syftet med Östersjöprojekt-juryns finansieringsbeslut är att möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer och projekt.

Partnerskap resultatet av ett långsiktigt miljöarbete
Bland mottagarna finns ett antal stora aktörer runt Östersjön, såsom Baltic Sea Action Group, John Nurminens Stiftelse, Håll Skärgården Ren rf., WWF Finland samt Race for the Baltic.

Håll Skärgården Ren rf. får finansiering på 40 000 euro för sin visuella kampanj som lyfter problemet med nedskräpning av haven. Med John Nurminens Stiftelse, som tilldelas 80 000 euro, inleder Ålandsbanken ett långsiktigt samarbete som stiftelsens huvudsponsor.
”Det är glädjande att så många engagerar sig för att rädda Östersjön. Ansökningarna representerar en bred skala av lösningar för att rädda Östersjön. För att verkligen kunna påverka Östersjöns tillstånd krävs konstruktiva samarbeten. Vi är stolta över att vi kan vara med och möjliggöra många betydelsefulla projekt och samarbeten”, säger Mikael Mörn, Ålandsbankens direktör för affärsområdet Åland.

- Ålandsbankens Östersjöprojekt har under årens lopp lyckats tillföra både synlighet och positivt snurr på skyddet av Östersjön som inte går att förbise. Det behövs, eftersom klimatförändringen förvärrar Östersjöns allvarligaste miljöproblem, övergödningen, och skapar fler utmaningar i skyddsarbetet på många sätt. Vi tror att tillsammans med Ålandsbanken och många andra aktörer kan Östersjön ännu räddas, berättar ombudsman för John Nurminens Stiftelse, FD Annamari Arrakoski-Enghardt.

Ålandsbanken inledde ifjol ett samarbete för Östersjöns mångfald – Ett levande Östersjön med Baltic Sea Action Group, som nu kommer att få ytterligare finansiering på 80 000 euro.

Ålandsbankens Östersjöprojekt - finansierade projekt 2019:
Håll Skärgården Ren rf., Magknip av plast-kampanj: 40 000 €
John Nurminens Stiftelse, huvudsponsor: 80 000 €
Emmaus Åland, vattnets kretslopp: 120 000 € (tvåårig finansiering: 60 000 euro/år)
ReGeneration2030, grundande av stiftelse: 50 000 €
Baltic Sea Action Group, projektet ”Ett levande Östersjön”: 80 000 €
WWF Finland: 25 000 €
Race for the Baltic: 50 000 €
Snygg Beach-programmet: 90 000 € (treårigt samarbete 2019–2021: 30 000 euro/år)

Ansökningstiden för finansiering var öppen från början av sommaren 2019 fram till slutet av september och totalt fick vi in 95 ansökningar med syfte att förbättra tillståndet i Östersjön. Östersjöprojektets finansiering grundar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Ålandsbanken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona till miljöarbete. Ålandsbanken har stöttat olika miljöorganisationers viktiga arbete i över 20 år med 2 745 000 euro.

Tilläggsinformation:
Ålandsbanken Abp: Mikael Mörn, direktör för affärsområdet Åland, tfn +358407692894