Hoppa till huvudinnehåll

Mirel Leino-Haltia, född 1971

Ålandsbanken - Mirel leino haltia s

Meritförteckning, sammandrag

Utbildning

- Ekonomie Doktor, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, 2004

- Ekonomie Magister, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, 1999

- CFA (Chartered Financial Analyst), 2005

Arbetserfarenhet

- Arbetslivsprofessor (Professor of Practice), Aalto-universitetet 2019 -

- Partner, PwC Finland 2009-2018

- Olika positioner, PwC Finland 2000-2009

Övriga uppdrag

Sitowise Oyj

- Styrelsemedlem 2021 -

- Ordförande för revisionskommitté, 2022 -

Teleste Oyj

- Styrelsemedlem och ordförande för revisionskommitté, 2020 -

LokalTapiola Ömsesidigt Livsförsäkringsbolag

- Styrelsemedlem, 2019 -

Euroclear Finland Oy

- Styrelsemedlem och ordförande för revisionskommitté, 2018 -

Nixu Certification Oy

- Styrelsemedlem, 2022 -

Indufor Oy

- Styrelseordförande, 2019 -

Finlands Revisorer rf

- Styrelsemedlem, 2021 -