Hoppa till huvudinnehåll

Östersjökortet

– betalkortet för ett renare Östersjön
Nya kort hav berg

Ända sedan 1919 har vi byggt vår verksamhet i samklang med skärgårdens entreprenörer. Vi har sett generationer leka i, arbeta på och leva vid det hav som finns runt oss alla. I takt med ökad befolkning, utsläpp och övergödning är Östersjön ett av världens mest hotade hav.

Därför har vi utvecklat Östersjökortet. Det är en naturlig fortsättning på vårt miljöengagemang som sedan 1997 finansierat goda initiativ för miljön med cirka 5 miljoner euro.

Östersjökortet är världens första kort i miljövänligt material som är kopplat till ett index för miljöpåverkan, Åland Index. Med hjälp av Åland Index presenterar vi koldioxidavtrycken av dina kortköp, och ger dig därmed möjligheten att gottgöra din miljöpåverkan genom att stöda olika miljöprojekt eller genom att lägga märke till din livsstil.

Östersjökortet har alla de funktioner du är van vid men det är ändå inte bara ett vanligt kort. Det tar ställning och vi hoppas att även du vill ta ställning till en sund miljö och ett friskare hav.

Intresserad av Östersjökortet?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt. Du kan också kontakta vår Kundservice må–fre kl. 8.30–18.00 tfn 0204 292 910*.

Jag vill gärna få mer information om Östersjökortet

Så här fungerar Östersjökortet och Åland Index

Indexet baserar sig på de allra vanligaste kreditkortskoderna som finns i MasterCard-kreditkortsarkivet och som brukar gå under namnet handelskategorikoder (Merchant Category Codes, MCC). En handelskategorikod består av fyra siffror och används för att klassificera företag utifrån deras produkt- eller tjänsteutbud.

När en betalningstransaktion är slutförd, kategoriseras den automatiskt i ett av Doconomys 51 sektorkategorier inom Åland Index, vilket möjliggör att en specifik transaktion kan paras ihop med respektive sektorns genomsnittliga koldioxidavtryck.

Effektberäkningen utförs på basis av köppriset och en utsläppskoefficient. Effekten anges i kilogram av koldioxidekvivalenter per använd valutaenhet. Utsläppskoefficienter varierar mellan olika sektorer och även beroende på hur en vara eller en tjänst är producerad.

För att förbättra användarupplevelsen och för att ge användaren bättre överblick har Doconomy delat de 51 sektorerna i 7 olika livstilskategorier. Varje köp utfört av kunden kategoriseras i en av Åland Index kategorier. Köpets koldioxidavtryck och livstilskategori meddelas till användaren för att underlätta skapandet av en helhetsbild när det gäller användarens konsumtionsvanor.

Ansvarsfriskrivning

Koldioxidavtrycket beräknas med hjälp av Åland Index™, som kombinerar varje köpesumma med koldioxidavtrycket för den specifika handelskategorin. Detta betyder att indexet kan skilja mellan ett tandläkarbesök och ett blomsterhandelsbesök, men inte mellan rosinköp och tulpaninköp. Indexet påstås inte kunna beräkna ett exakt koldioxidavtryck baserat på din livsstil, men kan ge dig en fingervisning angående koldioxidutsläppen associerade med dina vanor.

Åland Index lanserades år 2016 av Ålandsbanken och har utvecklats vidare i samarbete med S&P Global Market Intelligence. Indexet förvaltas och vidareutvecklas av Doconomy AB, som är baserad i Sverige och som partner till UNFCCC främjar det globala klimatarbetet. S&P Global Market Intelligence är inte anknuten till Ålandsbanken eller Doconomy AB och frånsäger sig allt ansvar för eventuella krav, förluster eller skador som uppstår i samband med användning eller tillämpning av det material som bolaget har överlämnat till Åland Index.

Syftet med Åland Index är att hjälpa användare komma till insikt om hur deras livsstil påverkar klimatet samt att främja en positiv beteendeförändring. Dock kan tidigare prestationer ses varken som en indikation eller som en garanti om framtida resultat. Indexet granskas av en oberoende tredje part, EY, och uppdateras regelbundet. Läs mera om Åland Index och det viktiga arbetet som utförs av Doconomy AB här: www.doconomy.com.