Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Vindkraft – ansvarsfull avkastning

I december 2020 förstärkte vi vår position inom hållbara investeringar ytterligare genom att lansera Finlands första specialplaceringsfond som investerar i vindkraft – Ålandsbanken Vindkraft. Genom att investera i fonden kan du främja Finlands övergång till ett klimatneutralt samhälle.

Placeringsobjekten är vindkraftsparker i Finland och övriga Norden.

– Placerar huvudsakligen i vindkraftsprojekt med alla behövliga tillstånd för byggstart, alternativt en färdigbyggd vindkraftspark som producerar elektricitet

– Fondens investeringar ökar självförsörjning av elproduktion

– Genom att investera i fonden kan du bidra till att möjliggöra ett klimatneutralt Finland

– Teckning och inlösen två gånger per år

Hur fungerar fonden?

Fonden placerar i vindkraftsprojekt med alla behövliga tillstånd för byggstart, alternativt en färdigbyggd vindkraftspark som producerar elektricitet. Under byggperioden förväntas värdet på vindkraftsparken öka. Fondens avkastning består av den årliga värdeförändringen av nettotillgångarna och kassaflödet från elförsäljningen.

Läs mer om Ålandsbanken Vindkraft

Mot ett klimatneutralt Finland

Hållbarhet är sedan länge centralt i Ålandsbankens verksamhet och vi är stolta över att ha utökat vårt erbjudande inom hållbara fonder med en verklig påverkansfond – en fond som investerar i vindkraft. Efterfrågan på el växer i samband med samhällets elektrifiering och vindkraft är den förmånligaste formen för ny elproduktion.

Ska vi nå de globala klimatmålen förutsätts stora satsningar på förnybar elproduktion. Finland har som målsättning att vara klimatneutralt före 2035 och bli det första fossilfria välfärdssamhället. Även detta talar för behovet av vindkraftsinvesteringar.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och ansvarsfulla investeringar och följer FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vindkraftfonden bidrar till mål nummer 7; hållbar energi för alla samt mål 13; bekämpa klimatförändringarna.

Viktig information

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Ytterligare information på svenska och finska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.ax samt på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.