04 jun 2019
Åland

Nu blir alla våra kort Östersjökort

banktjanster kort-och-betalningar

Östersjökortet finns nu tillgängligt för alla Ålandsbankens kunder. Som kund kommer du att få ett Östersjökort när ditt nuvarande kort går ut. Östersjökortet innehåller samma egenskaper som ditt nuvarande kort och därtill är alla nya kort försedda med funktionen för kontaktlös betalning. Kortet är producerat i ett miljövänligt material och kortets utseende fungerar som en påminnelse om att tänka på miljön i vardagen.

Östersjökortet – ett världsunikt kort för den miljömedvetna

Att vi måste göra något för att minska utsläppen och stoppa den skenande utvecklingen är de flesta ense om. Men det kan vara krångligt att sätta sig in i och förstå vilka av ens egna levnadsvanor som skapar störst klimatavtryck och det kan vara svårt att veta vad man kan göra åt det.

Alla Östersjökort är kopplade till Åland Index, ett index som beräknar en uppskattning av miljöbelastningen för varje korttransaktion du gör, beroende på köpställets bransch (till exempel bensinstation, klädaffär). På så sätt får du möjlighet att följa hur mycket just din konsumtion påverkar miljön baserat på koldioxidavtrycket av dina kortköp.

Uppskattningen av ditt koldioxidavtryck presenteras på Internetkontoret och i Mobilbanken. På så sätt hjälper vi dig som individ att förstå vilket klimatavtryck dina inköp har. Något vi vet att många har svårt att förhålla sig till vilket många gånger gör det svårt att ta första klivet till förändring. Utifrån detta kan du, om du vill, donera pengar till olika miljöprojekt och därmed bidra till en mer hållbar värld. Vi ger också praktiska tips på hur du kan ändra dina konsumtionsvanor och reducera ditt klimatavtryck.

Om alla hjälps åt

– Många av oss har en nära relation till Östersjön. Vi kan inte längre undvika att se hur havet påverkas av miljöförstöringen. För oss på Ålandsbanken är det tydligt att för att ta hand om våra kunder, måste vi även ta hand om den värld vi lever i. Vi vill ta vårt ansvar för att bidra till långsiktig hållbarhet såväl finansiellt som socialt och miljömässigt, säger Mikael Mörn, direktör affärsområde Åland.

Som kund hos Ålandsbanken har du en unik möjlighet att delta i det gemensamma miljöarbetet, något som är särskilt viktigt i dag. I och med Östersjökortet och Åland Index är det nu också väldigt lätt och praktiskt.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2019 (publicerad 04.06.2019).
Text: Therese Pettersson, Crista Tammela

Nu kan du byta ut ditt kort kostnadsfritt

Fram till den 31.7.2019 kan du kostnadsfritt ersätta ditt nuvarande kort med ett nytt Östersjökort. Du kan göra det på Internetkontoret eller genom att kontakta din kundansvariga.Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!